سید محمد قاضی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره


سوابق:

 • رئیس اداره نصب و راه اندازی مراکز تلفنی مخابرات مازندران
 • مدیر نصب و راه اندازی سیستمهای مخابراتی مخابرات مازندران
 • معاونت توسعه و مهندسی مخابرات مازندران


میرنبی سیدعلیزاده گنجی

رئیس هیئت مدیره


سوابق:

 • مدیر اداره ارتباطات سیار مخابرات مازندران
 • مدیر پروژه فیبر نوری مخابرات مازندران
 • مدیر نصب وراه اندازی شرکت مخابرات مازندران
 • معاونت توسعه و مهندسی مخابرات مازندران
 • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت موج نو گستر همراه امروز

 • فکس

  011-32313555
 • مشاوره فروش

  011-32310715
 • پشتیبانی تلفنی

  011-32326849
 • پشتیبانی آنلاین

  info@asredade.com