خدمات عمومی اجباری ارتباطات وفناوری اطلاعات، الزامی است قانونی که معمولاً بر عهده دولتها گذاشته می شود تا امکان استفاده از یک سرویس مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را برای هریک از آحاد کشور، در هر نقطه فراهم نماید. این الزام به خاطر این است که دسترسی به خدمات ارتباطی وفناوری اطلاعات برای کلیه مناطق کشور خصوصا روستاها و نواحی دورافتاده که ارایه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد،تضمین شود.

امکانات سامانه جامع uso – قسمت گزارشات و داشبورد

 • مدیریت مدیران
 • مدیریت گروه های مدیران
 • مدیریت لاگ های سیستم مدیران
 • فهرست روستاها
 • فهرست دهیارها
 • فهرست مدرسه ها
 • فهرست خانه ای بهداشت
 • فهرست برج های رادیویی
 • فهرست پوشش های اینترنتی
 • فهرست کاربران (دهیارهایی که ثبت نام کرده اند)
 • فهرست لاگ های کاربران
 • فهرست خطوط ثابت
 • فهرست پوشش تلفن همراه
 • اطلاعات یک روستا
 • اطلاعات یک کاربر
 • نمایش اطلاعات کلی در صفحه خانه
 • نمایش نموداری اطلاعات برای موارد موردنیاز اداره کل فناوری اطلاعات

 

امکانات سامانه جامع uso – قسمت اپلیکیشن

 • ثبت نام دهیارها
 • ثبت مشخصات روستا
 • ثبت مشخصات خطوط ثابت
 • ثبت پوشش تلفن همراه
 • ثبت برج های رادیویی
 • ثبت پوشش اینترنت
 • مدیریت مدارس
 • مدیریت خانه بهداشت
 • مدیریت دفاتر پست
 • مدیریت دفاتر پیشخوان
 • فکس

  011-32313555
 • مشاوره فروش

  011-32310715
 • پشتیبانی تلفنی

  011-32326849
 • پشتیبانی آنلاین

  info@asredade.com