درباره ای ما

ما چندسالی است که حضور خود را در عرصه تولید نرم افزار و همینطور راهکارهای مبتنی بر تلفن همراه آغاز کردیم.

قصد ما از ابتدا نزدیک کردن مخاطبان تلفن های هوشمند به تجربه های جدید و هوایی تازه در کسب و کارها و کسانی که می خواهند از طریق تلفن های هوشمند با مخاطبانشان ارتباط برقرار نمایند، بوده است.

خانواده عصرداده با هدف توسعه راهکارهای مبتنی بر فناوری های نوین می خواهد سهم کوچکی در توسعه و گسترش فناوری های دیجیتال داشته باشد.

 • فکس

  011-32313555
 • مشاوره فروش

  011-32310715
 • پشتیبانی تلفنی

  011-32326849
 • پشتیبانی آنلاین

  info@asredade.com