فرصت های شغلی

ما در عصر داده به مهارت های شما نیاز مندیم

عصرداده در دو عنوان کلی با برگزاری دوره‌های آموزی به توسعه افراد کمک می‌کند. دوره‌های بوت‌‌‌کمپ عصرداده قبل از حضور در مجموعه برای افرادی که علاقه‌مند به ورود به این حوزه هستند برگزار می‌شود. این دوره در عنوان‌های شغلی مرتبط با توسعه نرم‌افزارُ هوش‌ مصنوعی ، مارکتینگ،نگهداری زیرساخت و .... برگزار می‌شود. همچنین در حین همکاری با مجموعه برحسب نیاز دوره‌های آموزشی مرتبط با عنوان شغلی در جهت توسعه افراد برگزار می‌شود.

فرصت‌های شغلی در عصر داده

هیچ موردی یافت نشد