درباره‌ ما

عصرداده مجموعه‌ای فعال در حوزه زیرساخت مشترکین و قبض است که با رویکرد خلق ارزش افزوده بر مبنای ارائه سرویس های جدید در حوزه فینتک فعالیت می‌کند. مهمترین محصول عصرداده در این زمینه، ونش نام دارد. با توجه به راهی که از سال ۹۵ در آن هستیم، چشم‌انداز و فرصت‌های جدیدی در این مسیر برایمان خلق شده است که از آن می‌توان به ایجاد زیرساخت خدمات الکترونیکی برای موسسات مالی و همچنین به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه‌های مرتبط با فینتک، پوشاک و ... اشاره کرد. در حوزه فینتک، خدمات مالی مبتنی بر هوشمصنوعی تحت پلتفرم ونیفای و در حوزه پوشاک تحت پلتفرم شاکو ارائه می شود.

جایگاه عصرداده

داستان عصرداده