عصرداده

عصرداده مجموعه‌ای فعال در حوزه زیرساخت مشترکین و قبض است که با رویکرد خلق ارزش افزوده بر مبنای ارائه سرویس های جدید در حوزه فینتک فعالیت می کند.

ارتباط با ما

پلتفرم های ما

ونیفای
ونیفای

ارائه سرویس‌های هوشمند مالی و بانکی در جهت سهولت و مجازی‌سازی خدمات

شاکو
شاکو

محاسبه سایز با هوش‌مصنوعی

ونش
ونش

ابر متمرکز خدمات عمومی

هدف ما

عصرداده

با توجه به راهی که از سال 95 در آن هستیم چشم انداز و فرصت های جدیدی برایمان خلق شده است . عصرداده در نظر دارد با در نظر گرفتن تحولات صنعت ای تی پرداخت و هوش مصنوعی بازار داخلی را بر بستر پلتفرم های موجود توسعه دهد. در همین مسیر ایجاد آزمایشگاه هوش مصنوعی ونش ایکس و پارک فناوری ونش جهت پیشبرد این اهداف با شده اند. هدف اصلی عصرداده تا محصولات توسعه یافته در اکوسیستم داخلی به بازر های خارجی معرفی نماید

ونش ایکس

وِنش ایکس آزمایشگاه تحقیق و توسعه (R&D) مجموعه عصرداده است. در این مجموعه سعی می کنیم بر اساس تحلیل و ایده پردازی درخصوص آینده، محصولات و سرویس های جدیدی را طراحی کنیم.پلتفرم شاکو یکی از پروژ ههای توسعه یافته در ونش ایکس است.

بررسی رفتارهای کاربران در شبکه هایاجتماعی برای تحلیل مد در هر دوره(برای مثال از رفتار اینفلوئنسرها) و پیشنهاد این موارد به تولیدکنندگان

بررسی داده های بخش پوشاک برای الگویابی سایز در شهرها و مناطق مختلف

تحلیل میزان مصرف انرژی کاربران در دوره های مختلف در جهت اصلاح الگو مصرف