نرم افزار پشتیبانی مشتریان عصرداده

تیکتینگ سیستم ساماندهی درخواستهای کاربران است که تمامی درخواست هایی که با ایمیل و یا از طریق فرم های مختلف مانند فرم طرح اختصاصی، فرم مشخصات سخت افزاری، فرم ارسال تیکت و … ارسال شده اند را بین کارشناسان مربوطه به اشتراک می گذارد تا کارشناسی که بیشترین آگاهی را نسبت به آن درخواست دارد، پاسخ دهی نماید. با استفاده از این سامانه روند پرسش و پاسخ میان کاربر و کارشناس، مکانیزه و سازماندهی می شود.

در داخل یک سازمان با استفاده از این روش تعاملات درونی سازمانی بین واحد ها و بخش های مختلف سازمان به نحو موثری بهینه و مکانیزه شده و از رفت و آمد ها، تماسها و کاغذ بازیهای غیرضروری درون سازمان کاسته می شود. همچنین کارشناسان می توانند درخواستهای  (تیکتهای) رسیده را به یکدیگر ارجاع داده و یا با استفاده از پیام خصوصی با یکدیگر مشورت نمایند و در نهایت پاسخ را برای کاربر ارسال کنند، و نیز امکان ارسال تیکت توسط کاربران مهمان، اعضای یک سایت و حتی ارسال تیکت داخلی  (بین کارشناسان سامانه پشتیبانی) وجود دارد.

امکانات و ویژگی های سیستم:

 • ارسال تیکت داخلی توسط کاربران و کارشناسان.
 • امکان پیوست انواع فایل ضمیمه برای فرم ارسال تیکت
 • امکان فعال یا غیرفعال کردن فرم ارسال تیکت برای گروه یا تیم خاص
 • تخصیص اعضای یک گروه کاربری به یک تیم خاص
 • ثبت مشکلات توسط تمامی پرسنل سازمان
 • مشاهده تیکت های جدید توسط کارشناسان توزیع کننده و ارجاع به یک یا چند کارشناس پاسخگو
 • مشاهده لیست رخدادهای ثبت شده بر اساس نوع کاربر و سطح دسترسی بصورت خودکار
 • ثبت کامنت به صورت نامحدود توسط کارشناس پاسخگو، کاربر ثبت کنندهو مدیر سیستم
 • در صفحه ابتدایی این سامانه یک مشترک بیرون از سازمان به عنوان مهمان ارسال تیکت به سازمان را داشته باشد و با شماره درخواستی که بعد از ارسال تیکت دریافت می کندامکان پیگیری درخواستش را داشته باشد. (مشترک درخواستهای محدودتری نسبت به پرسنل خواهد داشت)
 • نمایشی از لیست کاربران مهمان از یک تاریخ خاص
 • امکان ارسال تیکت به ایمیل کاربران
 • امکان دشته بندی موضوعی
 • ثبت و نگهداری تمامی تیکت های ارسال شده توسط کاربر
 • امکان ارجاع تیکت به واحد یا کارشناس دیگر به همراه توضیحات
 • قابلیتهای تسهیل ارتباط کاربران علاوه بر تیکت از طریق پیامک و ایمیل
 • قابلیت تعریف و ارسال انواع مختلف پیامک ها در یک زمان به کلیه کاربران و یا تعدادی خاص از کاربران را داشته باشد.
 • فعال و غیرفعال کردن دسترسی به سیستم تیکت برای کاربران توسط مدیر سایت
 • قرار دادن امضای کارشناس پشتیبانی در انتهای پاسخ به صورت خودکار
 • قابلیت در لحظه جهت دریافت گزارشهای مدیریتی از عملکرد تمامی واحد های زیرمجموعه، ارجاعات و تیکتها و دیگر پروسه های کاری تعریف شده در سیستم و ارائه به مدیران
 • ایجاد گزارش های اختصاصی بر اساس نیاز
 • استفاده از فرم ساز برای طراحی فرم ها جهت تغییرپذیری (امکان تعیین ویژگی های فیلد های نمایشی شامل نوع فیلد، فرمت اطلاعات ورودی، قلم نگارشی و … )
 • گزارشات جامع و متنوع از آمار رخدادهای ثبت شده در واحد سازمانی مختلف
 • امکان اخذ انواع گزارشهای کارکردی و آماری سیستم
 • عملکرد هر یک از گروهها و زیرگروههای پاسخگو، میانگین تعداد ساعات پاسخگو جهت ارجاع ، پاسخگویی، رفع و تایید مشکل در هر گروه و زیرگروه با درنظر گرفتن ساعات کاری سازمان
 • عملکرد کارشناس، تعداد رخداد حل شده، بسته شده، مدت زمان صرف شده
 • مهلت زمان پاسخ SLA و تعریف SLA قابل قبول برای انجام کارهای مدت دار به فرض خرید قطعه که نیازمند زمان بیش از SLA می باشد.
 • امکان آرشیو شدن خودکار تیکت ها جهت دسترسی های آتی (برای کارشناسان و کاربران) با امکان جستجو در بین تیکت های آرشیو شده براساس متن/موضوع، آدرس ایمیل و یا شماره تیکت جهت تسریع در دسترسی به موارد خاص در سامانه
 • نمایش لیست تیکت های یک پشتیبان  براساس واحد یا واحد های کاری که در آن عضو شده اند.
 • ارسال ایمیل یا پیامک مبنی بر پاسخ داده شدن تیکت برای ایجاد کننده تیکت
 • امکان ثبت راه حل های مناسب در سیستم دانشنامه جهت استفاده همه کاربران
 • دارای قابلیت پشتیبان گیری خودکار از بانک اطلاعاتی و نرم افزار و کلیه فعالیت های قابل ثبت به همراه قابلیت مانیتورینگ، مدیریت و کنترل لاگ فایل های سیستم.
 • تصاویر نرم افزار
 • فکس

  011-32313555
 • مشاوره فروش

  011-32326849
 • پشتیبانی تلفنی

  011-32326849
 • پشتیبانی آنلاین

  info@asredade.com