در دنیای امروز هر بنگاه کسب و کار ، نیاز به یک وب سایت بروز و مدرن دارد. تحت وب بودن یک نرم افزار ، قابلیت استفاده از آن را تنها با استفاده از یک مرورگر در هر زمان و مکان فراهم می‌کند. سامانه تحت وب مستقل از سیستم عامل و محیط نرم‌افزاری بوده و بدون نیاز به نصب روی کلاینت قابل استفاده است.
  • سامانه OpenAPI ونش
  • سامانه دفاتر پیشخوان و اپلیکیشن توزیع نیروی برق
  • سامانه و اپلیکیشن صندوق قرض الحسنه
  • اپلیکیشن خدمات آب و فاضلاب و سامانه پرداخت قبض
  • سامانه مدیریت الکترونیکی کانون کارشناسان ماکان – ارجاعی
  • سامانه OpenAPI ونش

    «ونـش» ارائه دهنـده سکویی مبتنـی بر OpenApi است که
    مجموعه ای از سرویس های خدمـاتی ، بانـکداری و … را ارائه می دهد.

  • سامانه دفاتر پیشخوان و اپلیکیشن توزیع نیروی برق

    سامانه دفاتر پیشخوان اپلیکیشن توزیع نیروی برق
    امکان انجام خدمات توزیع نیروی برق به صورت غیرحضوری و همچنین اپلیکیشن با قابلیت استعلام و ثبت چندین انشعاب ؛ مشاهده اطلاعات قبض و پرداخت آنلاین قبض آخرین دوره منتشر شد.

  • سامانه و اپلیکیشن صندوق قرض الحسنه

    سامانه و اپلیکیشن صندوق های قرض الحسنه

    پرداخت اقساط ، واریز به حساب ، گزارش اعتبارسنجی ، خرید شارژ ، نیکوکاری ، پرداخت تمامی قبوض و گزارش پرداخت ها

  • اپلیکیشن خدمات آب

    یکی از اهداف اصلی اپلیکیشن ، ساده سازی ثبت درخواست خدمات ۲۲ گانه است. همواره مشکلات زیادی در ثبت درخواست ها وجود داشت که زمان و انرژی زیادی از پرسنل شرکت آب و فاضلاب و همچنین کاربران می گرفت.

    ثبت حجم زیادی از اطلاعات
    تهیه تصاویر اسناد
    ادغام تصاویر اسنادی که شامل چند صفحه بودند
    حجم و فرمت تصاویر اسناد ارسالی
    نداشتن اطلاعاتی همچون کد پستی ، قطر انشعاب ، شماره کنتور و …

  • سامانه مدیریت الکترونیکی کانون کارشناسان ماکان – ارجاعی

    سامانه مدیریت الکترونیکی کانون کارشناسان « ماکان »
    زیرسیستم کار ارجاعی

مشتریان مــــا

  • اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات
 همکاری عصرداده بااداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • به پرداخت ملت
 همکاری عصرداده بابه پرداخت ملت
  • فینوتک
 همکاری عصرداده بافینوتک
  • توزیع نیروی برق
 همکاری عصرداده باتوزیع نیروی برق
  • شرکت آبفا شهری
 همکاری عصرداده باشرکت آبفا شهری
  • شرکت آبفا روستایی
 همکاری عصرداده باشرکت آبفا روستایی
  • صندوق توسعه عصرشمال
 همکاری عصرداده باصندوق توسعه عصرشمال
  • حسیب
 همکاری عصرداده باحسیب
  • مرکز کارشناسان
 همکاری عصرداده بامرکز کارشناسان
  • کانون کارشناسان دادگستری
 همکاری عصرداده باکانون کارشناسان دادگستری
  • پارسا رسانه راه ابریشم
 همکاری عصرداده باپارسا رسانه راه ابریشم
  • صندوق قرض الحسنه وحدت
 همکاری عصرداده باصندوق قرض الحسنه وحدت
  • صندوق قرض الحسنه دیوا
 همکاری عصرداده باصندوق قرض الحسنه دیوا
  • سلامت صنعت مها
 همکاری عصرداده باسلامت صنعت مها
  • موسسه آموزش عالی مازیار
 همکاری عصرداده باموسسه آموزش عالی مازیار
  • بيمه ايران
 همکاری عصرداده بابيمه ايران
  • شرکت آب معدني نستله
 همکاری عصرداده باشرکت آب معدني نستله
  • دانشگاه آزاد اسلامي
 همکاری عصرداده بادانشگاه آزاد اسلامي
  • دانشگاه صنعتي نوشيرواني
 همکاری عصرداده بادانشگاه صنعتي نوشيرواني
  • پست بانک ايران
 همکاری عصرداده باپست بانک ايران
  • بنياد تعاون ناجا
 همکاری عصرداده بابنياد تعاون ناجا
  • مخابرات ايران همکاری عصرداده بامخابرات ايران
    • فکس

      011-32313555
    • مشاوره فروش

      011-32310715
    • پشتیبانی تلفنی

      011-32326849
    • پشتیبانی آنلاین

      info@asredade.com