سامانه مدیریت الکترونیکی کانون کارشناسان « ماکان »
زیرسیستم کار ارجاعی

 

صفحه داشبورد

 • نمایش تعداد کار های ارجاعی
 • نمایش تعداد کارشناسان ، صلاحیت ها و حوزه ها
 • نمایش لیست کار های ارجاعی اخیر

 

نمایش لیست کارشناسان

(شماره همراه ، نام و نام خانوادگی ، شماره پروانه ، رشته کارشناسی، منطقه کارشناسی ، حوزه فعالیت ، تاریخ شروع فعالیت)

 • دریافت خروجی اکسل از لیست کارشناسان بر اساس تمامی فیلد های موجود

 

افزودن و ویرایش کارشناس

اطلاعات فردی : نام و نام خانوادگی، تلفن همراه  ، ایمیل ، تلفن ثابت ، فکس ، آدرس

اطلاعات کارشناسی : شماره پروانه ، نوع کارشناس ، رشته کارشناسی ، منطقه کارشناسی ، حوزه فعالیت ، مدرک تحصیلی ، صلاحیت ها ،تاریخ شروع فعالیت ، کدملی ، وضیعت تمدید پروانه ، تاریخ تمدید پروانه ، وضعیت تخلف انتظامی ، تاریخ اتمام ، وضعیت مهمان بودن کارشناس ، تاریخ مهمانی ، وضعیت مرخصی ، تاریخ اتمام مرخصی ، وضعیت در قید حیات بودن کارشناس

 

پروفایل کارشناس

 اطلاعات فردی و اطلاعات کارشناسی هر کارشناس به همراه صلاحیت ها

آمار و گزارش ار مجموع تعداد کار های ارجاعی ، تعداد کار های ارجاعی سال اخیر، تعداد کار های ارجاعی فعال و تعداد کار های ارجاعی انصرافی به همراه لیستی از تمامی کار های ارجاعی هر کارشناس

 

 تعریف کار ارجاعی

 • وارد کردن موضوع
 • انتخاب سازمان مربوطه
 • انتخاب تاریخ نامه و شماره نامه
 • مشخص کردن استان و شهر کار
 • وارد کردن مبلغ علی الحساب و شماره ثبت
 • انتخاب رشته کارشناسی (یا رشته های کارشناسی )و مشخص کردن صلاحیت های مربوط به کار
 • افزودن توضیحات و فایل پیوست

 

تخصیص کار ارجاعی به کارشناس

جستجو برای نمایش لیست کارشناسان براساس موارد زیر صورت می گیرد و لیستی از کارشناسان به همراه اطلاعات آن ها نمایش داده می شوند و می توان آن ها را به این کار اختصاص داد. همچنین می توان لیست کارشناسان را بر اساس موارد مختلف مرتب سازی کرد.

اطلاعات مالی کارشناس (تعداد کار های ارجاعی ، مجموع ریالی کار های ارجاعی ، تعداد کار های ارجاعی سال اخیر ، مجموع ریالی کار های ارجاعی سال اخیر ،  تعداد کل فیش ها ، مجموع ریالی کل فیش ها ، تعداد فیش های سال اخیر ، مجموع ریالی فیش های سال اخیر ) از با اتصال به سیستم مالی استعلام شده و در صفحه تخصیص نمایش داده می شود.

 • رشته کارشناسی و صلاحیت های انتخاب شده برای کار
 • حوزه فعالیت کارشناس (بر اساس شهری که برای کار انتخاب شده است )
 • کارشناسی که تمدید پروانه شده است
 • کارشناسی که تخلف انتظامی ندارد (یا تاریخ محکومیت کارشناس به پایان رسیده است)
 • کارشناسی که در استان دیگری مهمان شده در لیست نیست
 • کارشناسی که در حال مرخصی نباشد
 • کارشناسی که در قید حیات باشد
 • کارشناسی که سایر نداشته باشد (برای دسترسی مدیریت است)

 

گزارش کار های ارجاعی

 • نمایش کار های فعال ، کار هایی که به آن ها کارشناس تخصیص داده نشده ، کار هایی که به اتمام رسیده اند
 • امکان ثبت اتمام کار برای یک کار ارجاعی (تاریخ اتمام ، شماره نامه و توضیحات)
 • امکان پرینت کار ارجاعی در تمامی مراحل (تعریف ، تخصیص و پایان کار)
 • امکان حذف کار ارجاعی در یک دسترسی خاص (برای مواقعی که کار ارجاعی اشتباه تعریف می گردد)

 

صلاحیت ها

 • امکان تعریف صلاحیت جدید
 • نمایش لیست صلاحیت ها
 • امکان ویرایش صلاحیت

 

حوزه ها

 • امکان تعریف حوزه(کارشناسی و فعالیت) جدید
 • نمایش لیست حوزه ها
 • امکان ویرایش حوزه ها

  

رشته ها

 • امکان تعریف رشته جدید
 • نمایش لیست رشته ها
 • امکان ویرایش رشته ها

 

سازمان ها

 • امکان تعریف سازمان جدید
 • نمایش لیست سازمان ها
 • امکان ویرایش سازمان ها

 

 

 

 • فکس

  011-32313555
 • مشاوره فروش

  011-32310715
 • پشتیبانی تلفنی

  011-32326849
 • پشتیبانی آنلاین

  info@asredade.com