عصر داده در الکامپ ۱۳۹۸

 • شنبه 5 مرداد 98
 • 1056

حضور عصرداده در الکامپ ۱۳۹۸

با افتخار میزبان حضور گرم شما بازدید کننده محترم در نمایشگاه بین المللی الکامپ ، سالن ۷ ، غرفه ۶۵ خواهیم بود

 • تصاویر
 • فکس

  011-32313555
 • مشاوره فروش

  011-32310715
 • پشتیبانی تلفنی

  011-32326849
 • پشتیبانی آنلاین

  info@asredade.com